Yatay Geçiş

Öğrenciler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim kurumlarındaki bölümlere " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trasferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca her yarıyıl başında dersler başlamadan önce yatay geçiş için başvurabilirler.
 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün YÖK ile yapmış olduğu protokole göre;  yatay geçiş için Yat Kaptanlığı programına başvuran öğrencilerin geldikleri MYO programının yetkisinin askıda olması durumunda öğrenci meslek derslerini tekrardan almak zorunda olduğundan yatay geçiş için başarılı sayılmamaktadır.
>