Yüksekokul Yönetim Kurulu

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Tuncay KULELİ (Müdür)

Üye: Öğr. Gör. Dr. Mehmet AKMAN

Üye: Öğr. Gör. Kapt. Mehmet DANACI

Üye: Dr. Öğrt. Üyesi Şeyma BAYAZIT

Üye: Dr. Öğrt. Üyesi Nur Uylaş SATI

Üye: Prof. Musa KÖKSAL

Raportör: Nihal GÜNEŞİ