Aday ÖğrenciAday Öğrenci Web Sayfası 
 
Ülkemizde ve dünyada denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış denizcilik alanında çalışacak meslek elemanı yetiştirmek amacıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı olarak Bodrum Ortakent Yerleşkesinde, 2011 yılında YÖK onayı ile Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Yüksekokulumuz, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü ve Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü olmak üzere 2 (iki) bölümden oluşmaktadır.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü'ne bağlı olarak Yat Kaptanlığı Programı açılmış olup, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren programa öğrenci alımı yapılmaktadır. Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü’ne bağlı olarak Gemi İnşaatı Programı ise 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında açılmış olup, programa öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuzdaki Yat Kaptanlığı programındaki eğitim-öğretim faaliyetleri, yüksek teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz, Köprüüstü (Seyir ve Gemi İdaresi) Simülatörü, Yangın Mücadele Eğitim Platformu, Seyir Uygulama Laboratuvarı, İlkyardım ve Tıbbi Bakım Uygulama Laboratuvarı, Gemicilik Laboratuvarı, Meteoroloji Laboratuvarı, Denizde Güvenlik Laboratuvarı, Haberleşme Laboratuvarlarında (GMDSS) ve kapalı yüzme havuzunda gerçek durumlara uygun senaryolara göre uygulama yapmaktadırlar.

Gemi İnşaatı programında ise eğitim-öğretim faaliyetleri, mesleki yeterlilikler çerçevesinde tasarlanan dersliklerde, gemi inşa ve donatım atölyelerinde gerçekleştirilmekte olup, tersane saha çalışmalarıyla da eğitim-öğretim faaliyetleri desteklenmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz, Yat Kaptanlığı ve Gemi İnşaatı Programları TYT puan türü ile öğrenci almakta olup, eğitim 4 yarıyıldan oluşan 2 akademik yıldır. Yat Kaptanlığı Programı 30, Gemi İnşaatı Programı da 25 kontenjanla öğrenci alımı yapmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda 1 Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi Doktor, 3 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 9 akademik ve 4 idari personel bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz bağlı olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin "Evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan, yenilikçi araştırmalar yapan ve topluma hizmet üreten bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirdiği eğitim öğretimle ulusal ve uluslararası alanlarda aranan seçkin mezunlar yetiştirmek" olan misyonu ve "Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa hizmetler sunan, bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesine öncülük eden bir dünya üniversitesi olma" vizyonu çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz Tanıtım Videosu'na linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Meslek Yüksekokulumuz Tanıtım Kataloğu'nu linkten indirebilirsiniz.
http://aday.mu.edu.tr/Resource/Katalog/bodrumdenizcilik2020.pdf
 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Bölüm Web Sitesi:  
http://bodrumulh.mu.edu.tr/

Yat Kaptanlığı Programı Tanıtım Videosu 1
Yat Kaptanlığı Programı Tanıtım Videosu 2
 
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü altında, Yat Kaptanlığı Programı yer almaktadır. Program; yat kaptanının sahip olduğu, yatı sevk, idare ve yatta turizm faaliyetlerini yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Programın amacı; yat kaptanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Yat Kaptanlığı eğitimi, YÖK kriterleri ve Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi doğrultusunda hazırlanmış olan müfredat kapsamındaki derslere göre verilmektedir.

Yat Kaptanlığı Programı TYT puan türü ile öğrenci almaktadır, kontenjanı 30 kişidir.
 
Yat Kaptanlığı Programı'ndan mezun olan ve "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği" hükümlerine göre dil sınavı şartını yerine getiren öğrenciler, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Yat Kaptanı (499 GT)" sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar.      


Yüksekokulumuzda aldıkları eğitim ile öğrenciler aşağıdaki STCW belgelerini alırlar.

- Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi
- İleri Yangınla Mücadele Eğitimi
- İlkyardım Eğitimi
- Tıbbi Bakım Eğitimi
- Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk
- Otomatik Radar Plotlama Aygıtlarını (Arpa) Kullanma
- Seyir Vardiyası Tutma Belgesi
- Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri (Güvenlik Tanıtım, Güvenlik Farkındalık, Belirlenmiş Güvenlik Görevleri)
- Radar Gözlem ve Plotlama Eğitimi
- Köprüüstü Kaynak Yönetimi-Brm


   

 
Yat Kaptanlığı Programı Kabul Koşulları
 
Yeni Bk.1   "Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;

1 - TC vatandaşı olması,
2 - 
Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
3 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir."

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Bölüm Web Sitesi:  http://bodrummaut.mu.edu.tr/tr

Gemi İnşaatı Programı Tanıtım Videosu 1
Gemi İnşaatı Programı Tanıtım Videosu 2
 
Ülkemizde özellikle son yıllarda gemi tasarımı, gemi inşaatı, gemi bakımı ve onarımı alanlarında hizmet veren firma sayısı gittikçe artmaktadır. Ayrıca, gemi endüstrisinde en farklı alanlardan olan yat sektöründe Türkiye, yat tasarımı, yat inşaatı, yat bakımı ve onarımı konularında da dünyada son yıllarda önemli mevkilere ulaşmıştır. Bu bağlamda Gemi İnşaatı programı, gemi ve yatlara özel, teknik ve tasarıma dayalı bir müfredatın okutulması hedefiyle tasarlanmıştır.
 
Programın amacı; Dünya’da ve Akdeniz Bölgesi’nde gelişen, ülke ve toplulukların sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahip gemi ve yat sektörünün lokomotifi olan “gemi inşaatı” alanında ön lisans seviyesinde gemi (yat) yapım, imalat ve tasarım konularında gerekli bilgi, beceri ve yeterlilik kazanan, teknik ve mesleki donanıma sahip nitelikli eleman yetiştirmektir.
 
Program, Gemi İnşaatı Programının müfredatını kapsamakla birlikte, yat tipinde inşa edilen teknelerin yapım, tasarım, imalat, donatım ve işletme süreçleri hakkında bilgi, beceri ve yetenek geliştirmeye yönelik dersleri de içermektedir. Bu yönüyle Program, Bölgemizde ve Ülkemizde gelişmekte ve nitelikli eleman ihtiyacı oldukça fazla olan Gemi ve Yat İnşaatı sektörüne yönelik mesleki sektörel eğitim vermeyi amaç edinmiştir.  Bu kapsamda, program bünyesinde Gemi ve Yat Yapım Malzemeleri, İmalat Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Çizim gibi mesleki derslerin yanı sıra mesleki becerileri geliştirmeye yönelik dersler de verilmektedir.
 
Bu bağlamda Program; Bölgemizde ve Ülkemizde gemi ve yat sektörünün geliştirilmesine yönelik uluslararası büyük ölçekli amaçlar doğrultusunda gelişen gemi inşası, gemi onarımı, gemi bakımı, yat yapımı ve imalatı ve yat imalat ve tasarım tesislerine yapılan yatırımlar sonucu oluşmakta olan iş hacimlerinin nitelikli elemanlar ile karşılanmasına da katkıda bulunmayı hedeflemektedir.


       

 
Programlarımızın Ders İçerikleri
http://ects.mu.edu.tr/tr/akademik/MYO-44
 
Meslek Yüksekokulumuz Konum Bilgileri
https://harita.mu.edu.tr/
 
Meslek Yüksekokulumuz İletişim Bilgileri
http://bdmyo.mu.edu.tr/tr/iletisim-162
 
Yükseköğretim Program Atlası
https://yokatlas.yok.gov.tr/

Üniversitemiz Genel Bilgiler
http://aday.mu.edu.tr/

Burslar
http://oidb.mu.edu.tr/tr

Barınma ve Yurt İmkanları
https://aday.mu.edu.tr/tr/barinma-yurt-imkanlari-10
 
Kısmi Zamanlı Çalışma
https://www.mu.edu.tr/tr/ogrenci/gerekli-linkler/kismi-zamanli-ogrenci
 
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri
http://oidb.mu.edu.tr/tr/katki-payi-ve-ogrenim-ucretleri-2937