İdari Personel

Nihal GÜNEŞİ
Yüksekokul Sekreteri
Filiz ULUYOL
Bilgisayar İşletmeni
Tülay KURUM ÖZKAN
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kadriye SEYMAN
Memur (Ş)
Fahri CEYLAN
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Murat ÇATALBAŞ
>