Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü'nde Gemi İnşaatı Programı yer almaktadır.
Ülkemizde özellikle son yıllarda gemi tasarımı, gemi inşaatı, gemi bakımı ve onarımı alanlarında hizmet veren firma sayısı gittikçe artmaktadır. Ayrıca, gemi endüstrisinde en farklı alanlardan olan yat sektöründe Türkiye, yat tasarımı, yat inşaatı, yat bakımı ve onarımı konularında da dünyada son yıllarda önemli mevkilere ulaşmıştır. Bu bağlamda Gemi İnşaatı programı, gemi ve yatlara özel, teknik ve tasarıma dayalı bir müfredatın okutulması hedefiyle tasarlanmıştır.
Programın amacı; Dünya’da ve Akdeniz Bölgesi’nde gelişen, ülke ve toplulukların sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahip gemi ve yat sektörünün lokomotifi olan “gemi inşaatı” alanında ön lisans seviyesinde gemi (yat) yapım, imalat ve tasarım konularında gerekli bilgi, beceri ve yeterlilik kazanan, teknik ve mesleki donanıma sahip nitelikli eleman yetiştirmektir.
Program, Gemi İnşaatı Programının müfredatını kapsamakla birlikte, yat tipinde inşa edilen teknelerin yapım, tasarım, imalat, donatım ve işletme süreçleri hakkında bilgi, beceri ve yetenek geliştirmeye yönelik dersleri de içermektedir. Bu yönüyle Program, Bölgemizde ve Ülkemizde gelişmekte ve nitelikli eleman ihtiyacı oldukça fazla olan Gemi ve Yat İnşaatı sektörüne yönelik mesleki sektörel eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Bu kapsamda, program bünyesinde Gemi ve Yat Yapım Malzemeleri, İmalat Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Çizim gibi mesleki derslerin yanı sıra mesleki becerileri geliştirmeye yönelik dersler de verilmektedir.
Bu bağlamda Program; Bölgemizde ve Ülkemizde gemi ve yat sektörünün geliştirilmesine yönelik uluslararası büyük ölçekli amaçlar doğrultusunda gelişen gemi inşası, gemi onarımı, gemi bakımı, yat yapımı ve imalatı ve yat imalat ve tasarım tesislerine yapılan yatırımlar sonucu oluşmakta olan iş hacimlerinin nitelikli elemanlar ile karşılanmasına da katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere “Gemi İnşaatı Ön Lisans Diploması” verilir.
Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puanı ile öğrenci alacak programda kabul koşulları YKS tercih kılavuzunda belirtildiği gibidir.
Yeterlilik Koşulları
Akademik eğitim dört yarıyıldan oluşmaktadır. Ön Lisans derecesi elde edebilmek için programa kayıtlı bir öğrencinin toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlaması, not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve 45 günlük meslek stajını yapmış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenim
Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından programa yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden YÖK tarafından halihazırda denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet hakkı elde edebilmek için programa kayıtlı bir öğrencinin toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlaması, not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve 45 günlük meslek stajını yapmış olması gerekmektedir.
Mezun İstihdamı
Gemi inşaatı programı mezunları, gemi inşaatı teknikeri olarak yat/gemi inşa tersaneleri, yat/gemi yan sanayisi, yat/gemi söküm tersaneleri, küçük ölçekli tekne ve yat inşa tersaneleri ve imalathaneleri, çelik-alüminyum-fiber-ahşap-karbon vb. materyalden yat/gemi veya tekne üreten tesisleri, yat/gemi ana ve yedek parçaların üretimini yapan özel imalathaneler, ve büyük tersanelerde iş bulma olanağına sahiptir. Mezunlar ayrıca, teknik resim, kaynak teknolojileri, atölye çalışmaları ve yat/gemi onarımı alanlarında ve yat/gemi inşa tasarım ofislerinde yat inşaatı teknikeri olarak rahatlıkla iş bulabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş
Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Gemi ve Yat Tasarımı lisans programlarına kayıt hakkı kazanırlar.
>