Kurullar/Komisyonlar

Birim Düzeyinde Kurul/Komisyonları Listesi

Ayıklama ve İmha Komisyonu

 • Yüksekokul Sekreteri NİHAL GÜNEŞİ - Başkan
 • Bilgisayar İşletmeni FİLİZ ULUYOL - Üye
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni HANDAN BİLDİK - Üye

Azami Öğrenim Süresi Tespit ve Uygulama Komisyonu

 • Prof.Dr. TUNCAY KULELİ - Başkan
 • Öğretim Görevlisi MEHMET DANACI - Üye
 • Öğretim Görevlisi CANAN ŞENDİLMEN DANACI - Üye

Birim Danışma Kurulu

 • Prof.Dr. TUNCAY KULELİ - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MEHMET AKMAN - Üye
 • Ali Erkan BEZİRGAN - Üye
 • Efecan BİLİR - Üye
 • Erol ERDOĞAN - Üye
 • Macit Gündoğdu - Üye

Birim Kalite Komisyonu

 • Prof.Dr. TUNCAY KULELİ - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Üye
 • Öğretim Görevlisi MEHMET ÖZGÜR YENİLMEZ - Üye
 • Yüksekokul Sekreteri NİHAL GÜNEŞİ - Üye

Burs Komisyonu

 • Öğretim Görevlisi MEHMET ÖZGÜR YENİLMEZ - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi NUR UYLAŞ SATI - Üye
 • Öğretim Görevlisi CANAN ŞENDİLMEN DANACI - Üye

Değerlendirme Komisyonu

 • Öğr.Gör.Dr. MEHMET AKMAN - Başkan
 • Öğretim Görevlisi MEHMET DANACI - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi NUR UYLAŞ SATI - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Üye
 • Öğretim Görevlisi MEHMET ÖZGÜR YENİLMEZ - Üye

Hurdaya Ayırma Komisyonu

 • Yüksekokul Sekreteri NİHAL GÜNEŞİ - Başkan
 • Öğretim Görevlisi MEHMET DANACI - Üye
 • Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) VOLKAN KAPUCU - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni FİLİZ ULUYOL - Üye
 • Memur HAMZA ŞAHİN - Üye

Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Komisyonu

 • Prof.Dr. TUNCAY KULELİ - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MEHMET AKMAN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Üye

Meslek Yüksekokulumuz Web SayfalarınınTakip ve Düzenleme Komisyonu

 • Prof.Dr. TUNCAY KULELİ - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MEHMET AKMAN - Üye
 • Öğretim Görevlisi MEHMET DANACI - Üye

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MEHMET AKMAN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi NUR UYLAŞ SATI - Üye

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Gemi İnşaatı Programı Yatay Geçiş Komisyonu

 • Doktor Öğretim Üyesi NUR UYLAŞ SATI - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. BÜLENT İBRAHİM TURAN - Üye

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Staj Komisyonu

 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MEHMET AKMAN - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. BÜLENT İBRAHİM TURAN - Üye

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uyum Komisyonu

 • Doktor Öğretim Üyesi NUR UYLAŞ SATI - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. BÜLENT İBRAHİM TURAN - Üye

Muayene ve Kabul Komisyonu

 • Yüksekokul Sekreteri NİHAL GÜNEŞİ - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni FİLİZ ULUYOL - Üye
 • Memur HAMZA ŞAHİN - Üye

MYO Yüksekokul Kurulu

 • Prof.Dr. TUNCAY KULELİ - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MEHMET AKMAN - Üye
 • Öğretim Görevlisi MEHMET DANACI - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Üye
 • Öğretim Görevlisi MEHMET ÖZGÜR YENİLMEZ - Üye
 • Yüksekokul Sekreteri NİHAL GÜNEŞİ - Raportör

MYO Yüksekokul Yönetim Kurulu

 • Prof.Dr. TUNCAY KULELİ - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MEHMET AKMAN - Üye
 • Öğretim Görevlisi MEHMET DANACI - Üye
 • Profesör MUSA KÖKSAL - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi NUR UYLAŞ SATI - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Üye

Öğrenci Temsilcileri Seçim Komisyonu

 • Prof.Dr. TUNCAY KULELİ - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. BÜLENT İBRAHİM TURAN - Üye
 • Öğretim Görevlisi MEHMET ÖZGÜR YENİLMEZ - Üye
 • Yüksekokul Sekreteri NİHAL GÜNEŞİ - Üye

Satın Alma Komisyonu

 • Yüksekokul Sekreteri NİHAL GÜNEŞİ - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni FİLİZ ULUYOL - Üye
 • Memur HAMZA ŞAHİN - Üye

Sayım Komisyonu

 • Öğr.Gör.Dr. TANSU ÖZBEY - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. BÜLENT İBRAHİM TURAN - Üye
 • Memur HAMZA ŞAHİN - Üye

Sıfır Atık Yönetimi Birimi

 • Doktor Öğretim Üyesi ŞEYMA BAYAZIT - Üye
 • Yüksekokul Sekreteri NİHAL GÜNEŞİ - Üye
 • Sürekli İşçi (Temizlik) MURAT ÇATALBAŞ - Üye

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

 • Öğretim Görevlisi MEHMET ÖZGÜR YENİLMEZ - Başkan
 • Prof.Dr. TUNCAY KULELİ - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. TANSU ÖZBEY - Üye

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Staj Komisyonu

 • Öğretim Görevlisi MEHMET DANACI - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. TANSU ÖZBEY - Üye
 • Öğretim Görevlisi CANAN ŞENDİLMEN DANACI - Üye
 • Öğretim Görevlisi MEHMET ÖZGÜR YENİLMEZ - Üye

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Uyum Komisyonu

 • Öğr.Gör.Dr. TANSU ÖZBEY - Başkan
 • Öğretim Görevlisi MEHMET DANACI - Üye
 • Öğretim Görevlisi MEHMET ÖZGÜR YENİLMEZ - Üye

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Yatay Geçiş Komisyonu

 • Öğr.Gör.Dr. TANSU ÖZBEY - Başkan
 • Öğretim Görevlisi MEHMET DANACI - Üye
 • Öğretim Görevlisi CANAN ŞENDİLMEN DANACI - Üye

Yat Kaptanlığı Programı İzleme Komisyonu

 • Öğretim Görevlisi MEHMET DANACI - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. TANSU ÖZBEY - Üye
 • Öğretim Görevlisi CANAN ŞENDİLMEN DANACI - Üye
 • Öğretim Görevlisi MEHMET ÖZGÜR YENİLMEZ - Üye