Aday Öğrenci

ÜniversitemizGenel Bilgiler
http://aday.mu.edu.tr/
 
 
Meslek Yüksekokulumuz Tanıtım Kataloğu
http://aday.mu.edu.tr/Resource/Katalog/bodrumdenizcilik2020.pdf
 
Bölümlerimiz Web Sitesi
 
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü :http://bodrumulh.mu.edu.tr/
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü:http://bodrummaut.mu.edu.tr/tr
 
 
Yat Kaptanlığı Programı Kabul Koşulları
 
Yeni Bk.1   "Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
 
  • TC vatandaşı olması,
  • Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
  • Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nuSağlıkDenetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir."
  •  
 
Programlarımızın Ders İçerikleri
http://ects.mu.edu.tr/tr/akademik/MYO-44
 
Meslek Yüksekokulumuz Konum Bilgileri
https://harita.mu.edu.tr/
 
Meslek Yüksekokulumuz İletişim Bilgileri
http://bdmyo.mu.edu.tr/tr/iletisim-162
 
Yükseköğretim Program Atlası
https://yokatlas.yok.gov.tr/
 
Burslar
http://oidb.mu.edu.tr/tr
 
Kısmi Zamanlı Çalışma
https://www.mu.edu.tr/tr/ogrenci/gerekli-linkler/kismi-zamanli-ogrenci
 
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri
http://oidb.mu.edu.tr/tr/katki-payi-ve-ogrenim-ucretleri-2937
 
>