2022-2023 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Bilgileri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Bilgileri
 
      Üniversitemize 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrenciler ile Üniversitemizde kayıtlı öğrenci iken aynı madde kapsamında başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve Üniversitemize geri dönmek isteyen öğrencilere ilişkin başvuru yapılacak yerler, başvuru için gerekli belgeler, başvuru değerlendirme ve kayıt takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri    : 01-15 Ağustos 2022
Sonuçların İlanı       : 02 Eylül 2022
Sonuçlara İtiraz       : 05-06 Eylül 2022
Kayıt Tarihleri           : 12-14 Eylül 2022

Başvuru Şekli
*Başvurular, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz internet sayfasından online yapılacak olup gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir.  
*Üniversitemizde kayıtlı öğrenci iken İlgili yönetmeliğin Ek Madde-1 kapsamında başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve Üniversitemize geri dönmek isteyen öğrenciler ayrıldıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvuru yapar.


Başvuru Yapılacak Yerler
*Başvurular 01 Ağustos 2022 tarihinden itibaren https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine online yapılacaktır.
*Üniversitemize geri dönmek isteyen öğrenciler şahsen veya posta ile başvuru yaparlar. Postadaki geçikmeler dikkate alınmaz.

GEREKLİ BELGELER
1. Yatay geçiş başvuru dilekçesi. (İmzalı)
Geri dönmek isteyen öğrenciler için başvuru dilekçesi (İmzalı)
2. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (farklı programlara geçmek isteyenler tüm puan türlerini gösteren belge)
3. ÖSYM Yerleştirme Belgesi 
4. Onaylı Öğrenci Belgesi
5. Adayın kayıtlı olduğu üniversitede aldığı bütün dersleri, bu derslerdeki başarı durumunu genel akademik not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript). 
6.  Adayın disiplin cezası almadığına ilişkin onaylı belge. 
7. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan bölümler için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda ya da kayıtlı olduğu üniversitede zorunlu yabancı dil programından başarılı olduğuna dair belge.


Not: 
1- İstenen belgeler, imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır.
2- Eksik belge veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları onaylı ders içerikleri ile yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi kayıt anında teslim edeceklerdir.


Yatay Geçiş Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar (Ek Madde 1) için tıklayınız
Üniversitemize ait tavan-taban-puanlar için tıklayınız.
İletişim Rehberi

*Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri talep edilen başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir.

Son Güncelleme Tarihi : 02.08.2022 09:36 Okunma Sayısı : 209

Son Duyurular
>